Program

GPC WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 
START LIST zverejnený na nasledujúcom linku:  
https://tinyurl.com/y5ckvhb5

Priebežne pripravujeme štartovné listiny jednotlivých disciplín podľa dní, všetko potrebné nájdete na nasledujúcom linku:
https://tinyurl.com/y6atnj2c
Štartovné listiny v tejto zložke:
-02 Start GPC World Championships 2019